Czy oddłużenie w ogóle jest możliwe? Jak się oddłużyć? Jak na długi reaguje komornik przy upadłości? Jakie długi mogą być umorzone? Kto może rozpocząć postępowanie pod tytułem upadłość konsumencka? Co podlega umorzeniu w upadłości?

                Oddłużenie najczęściej prowadzi do umorzenia długów nawet, gdy w grę wchodzi komornik, długi komornicze czyli egzekucja komornicza.. Wiąże się to z zagadnieniem, którym jest upadłość konsumencka mogąca powodować prawdopodobnie unieważnienie, umorzenie długów komorniczych. Warto zapoznać się z informacjami poniżej. Dotyczą one przede wszystkim kwestii umorzenia długów, oddłużenia i tym podobnych.

                Każdy może mieć szansę na całkowite umorzenie długów (komornik, wierzyciel, upadłość), jeżeli sąd rejonowy, do którego złoży odpowiedni wniosek o upadłość konsumencką, zdecyduje o ogłoszeniu upadłości.  Warunkiem osiągnięcia stanu rozumianego jako ogłoszenie upadłości jest napisanie wniosku na formularzu. Możesz zapytać: nie prowadzę działalności gospodarczej, nie prowadzę firmy, mieszkam na terenie Polski albo to tutaj mam majątek jak ogłosić upadłość, jak ogłosić upadłość konsumencką. Odpowiedzią jest odnalezienie stosownego formularza.

                Samo postępowanie o upadłość konsumencka jest relatywnie długotrwałe. Całkowite oddłużenie i umorzenie długów jest efektem końcowym. W pierwszej fazie sąd ustali listę wierzytelności, a następnie plan podziału masy upadłości. Na tym powołuję się również doradcę restrukturyzacyjnego / syndyka. To właśnie na jego barkach spoczywa sprzedaż majątku dłużnika również komorniczego. Po sprzedaży majątku w upadłości konsumenckiej sumę uzyskaną przeznacza się na koszty postępowania sądowego i spłatę zadłużeń, zobowiązań finansowych, długów, komornika i tym podobne. Kolejno ustala się plan spłaty wierzycieli, wspomniany wyżej i on jest harmonogramem dla dłużnika dotyczącym spłaty długów komorniczych i innych. Sporządzenie planu spłaty w takiej kwestii jaką jest upadłość konsumencka jest delikatne i wymaga analizy sytuacji majątkowej upadłego. Jakie ma zarobki, koszty utrzymania i tak dalej. Pod tym kątem ustala się ten plan dla dłużnika.

                Należy pamiętać, że ustawa prawo upadłościowe w swoich przepisach ma specjalny wyjątek dla każdego, czyj stan majątkowy jest nad wyraz ciężki. Można bowiem dokonać umorzenia długów komornika, długów komorniczych czy innych zobowiązań bez wyznaczania planu spłaty jeśli sytuacja dłużnika egzemplifikuje, że nie ma nadziei na zapłatę w ramach planu. Może też tak być, jeśli przy postępowaniu pod nazwą upadłość konsumencka dłużnika popadnie on w tarapaty i nie będzie mógł dalej nic spłacać z nie swojej winy.

                Ustawa prawo upadłościowe zawiera w sobie informacje o tym, czego nie można umorzyć w postępowaniu upadłościowym. Będą to alimenty, odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, śmierci lub kalectwa, kary grzywny sądowe itp., zobowiązania o naprawienie szkody czy zadośćuczynienia, świadczeń pieniężnych orzeczony w ramach środków karnych albo powstałych w związku z przestępstwem czy wykroczeniem.

                Oczywiście wskazany wyżej tekst stanowi jedynie syntetyczny opis. Po szczegóły należy zwrócić się do profesjonalnego pełnomocnika lub szukać u źródła, to jest w dostępnych i obowiązujących aktach prawnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *