UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA – SPOSÓB NA POZBYCIE SIĘ WSZYSTKICH DŁUGÓW

Upadłość konsumencka a małżonek! Upadłość konsumencka co z żoną co z mężem? Co z majątkiem przy upadłości konsumenckiej?

Znakomita większość przypadków dotyczy dłużnika, który znajduje się w ustawowej wspólności majątkowej. W tym przypadku oboje małżonkowie stają współdłużnikami. Wobec tego obligatoryjnym staje się wypełnienie i przedłożenie sądowi dwóch wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Ważnym jest, by koniecznie napisać również wniosek o połączenie postępowań o ogłoszenie upadłości konsumenckiej małżonków.

Jest to nader koniecznie, ponieważ oddłużenie długów komorniczych na przykład nie będzie miało takie samego rezultatu dla żony lub męża, którzy wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie złożyli. Automatycznie wierzyciele długów będą mogli w razie czego egzekwować zadłużenia od drugiego małżonka. Tym samy oddłużenie dłużnika nie ma wpływu na małżonka. Jeśli małżeństwo jest dłużnikami do masy upadłości należy również ich majątek wspólny oraz ich majątki osobiste. Trzeba pamiętać, że jest to niedobre rozwiązanie, bo jest gorsze od egzekucji komornika, bo przy egzekucji komornik musi mieć tytuł wykonawczy przeciwko małżonkowi dłużnika.

                                                                                                                                                                                             Bardzo często małżonkowie, gdy są już niewypłacalni albo znajdują się blisko takiego stanu wykonują niewłaściwe ruchy, co prowadzi do pokrzywdzenia wierzycieli. Chcą tym ochronić dorobek życia i próbują darowizny, umowy dożywocia na najbliższych. Trzeba bezwzględnie pamiętać, że uniemożliwia to ogłoszenie upadłości konsumenckiej. To jest zagrożenie, które można zażegnać w drodze właściwych czynności. Może to dodatkowo powodować umorzenie postępowania pod roboczą nazwą upadłość konsumencka małżonków. Poza tym takie działanie może być penalizowane przez przepisy karne.

Każdy powinien pamiętać, że inaczej wygląda stan faktyczny jeżeli tylko jeden z małżonków jest dłużnikiem niewypłacalnym. Jeśli tak jest to majątek wspólny wchodzi do masy upadłości, zaś małżonek niebędący dłużnikiem składa do sędziego-komisarza wniosek o zgłoszenie swojej wierzytelności wobec masy upadłości z tytułu swojego udziału w majątku wspólnym małżeństwa. Przykro to stwierdzać, ale nie jest to traktowane tak samo, jak inne zadłużenia komornicze czy długi u komornika.

Oczywiście wskazany wyżej tekst stanowi jedynie syntetyczny opis. Po szczegóły należy zwrócić się do profesjonalnego pełnomocnika lub szukać u źródła, to jest w dostępnych i obowiązujących aktach prawnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *