UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA – SPOSÓB NA POZBYCIE SIĘ WSZYSTKICH DŁUGÓWUpadłość konsumencka a małżonek! Upadłość konsumencka co z żoną co z mężem? Co z majątkiem przy upadłości konsumenckiej?

                Znakomita większość przypadków dotyczy dłużnika, który znajduje się w ustawowej wspólności majątkowej. W tym przypadku oboje małżonkowie stają współdłużnikami. Wobec tego obligatoryjnym staje się wypełnienie i przedłożenie sądowi dwóch wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Ważnym jest, by koniecznie napisać również wniosek o połączenie postępowań o ogłoszenie upadłości konsumenckiej małżonków.

                Jest to nader koniecznie, ponieważ oddłużenie długów komorniczych na przykład nie będzie miało takie samego rezultatu dla żony lub męża, którzy wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie złożyli. Automatycznie wierzyciele długów będą mogli w razie czego egzekwować zadłużenia od drugiego małżonka. Tym samy oddłużenie dłużnika nie ma wpływu na małżonka. Jeśli małżeństwo jest dłużnikami do masy upadłości należy również ich majątek wspólny oraz ich majątki osobiste. Trzeba pamiętać, że jest to niedobre rozwiązanie, bo jest gorsze od egzekucji komornika, bo przy egzekucji komornik musi mieć tytuł wykonawczy przeciwko małżonkowi dłużnika.

                                                                                                                                                                                             Bardzo często małżonkowie, gdy są już niewypłacalni albo znajdują się blisko takiego stanu wykonują niewłaściwe ruchy, co prowadzi do pokrzywdzenia wierzycieli. Chcą tym ochronić dorobek życia i próbują darowizny, umowy dożywocia na najbliższych. Trzeba bezwzględnie pamiętać, że uniemożliwia to ogłoszenie upadłości konsumenckiej. To jest zagrożenie, które można zażegnać w drodze właściwych czynności. Może to dodatkowo powodować umorzenie postępowania pod roboczą nazwą upadłość konsumencka małżonków. Poza tym takie działanie może być penalizowane przez przepisy karne.

                Każdy powinien pamiętać, że inaczej wygląda stan faktyczny jeżeli tylko jeden z małżonków jest dłużnikiem niewypłacalnym. Jeśli tak jest to majątek wspólny wchodzi do masy upadłości, zaś małżonek niebędący dłużnikiem składa do sędziego-komisarza wniosek o zgłoszenie swojej wierzytelności wobec masy upadłości z tytułu swojego udziału w majątku wspólnym małżeństwa. Przykro to stwierdzać, ale nie jest to traktowane tak samo, jak inne zadłużenia komornicze czy długi u komornika.

                Oczywiście wskazany wyżej tekst stanowi jedynie syntetyczny opis. Po szczegóły należy zwrócić się do profesjonalnego pełnomocnika lub szukać u źródła, to jest w dostępnych i obowiązujących aktach prawnych.Jak przedłużyć spłatę pożyczki i uniknąć interwencji komornika ?Mimo, iż pożyczka chwilówka nie jest produktem bankowym to zasady spłaty są takie same jak w przypadku pożyczek bankowych. Jeśli pożyczka nie jest spłacana, wierzytelności może „ściągnąć” komornik. Jest to jednak ostateczność ponieważ przepisy które aktualnie obowiązują dają wiele możliwości dłużnikowi, aby spłacić swój dług bez interwencji i udziału sądu.

Droga od momentu nie spłaconej raty pożyczki do momentu ingerencji sądu i komornika jest bardzo długa w trakcie tej drogi istnieją możliwości aby zaradzić interwencji komornika.

Przedłużenie spłaty pożyczki

U wielu pożyczkodawców w razie problemów ze spłatą pożyczki możemy skorzystać z przedłużenia spłaty pożyczki. Każda z tych usług jest jednak płatna dodatkowo.

Szczegóły kosztów przedłużenia spłaty pożyczki można znaleźć na stronie , lub swoim profilu założonym na stronie pożyczkodawcy.

Jeśli takich informacji nie ma, możemy sami negocjować możliwośći wyjścia z ciężkiej sytuacji z firmą która udzieliła nam pożyczki.Jak się oddłużyć ? Czy jest to możliwe?

Czy oddłużenie w ogóle jest możliwe? Jak się oddłużyć? Jak na długi reaguje komornik przy upadłości? Jakie długi mogą być umorzone? Kto może rozpocząć postępowanie pod tytułem upadłość konsumencka? Co podlega umorzeniu w upadłości?

                Oddłużenie najczęściej prowadzi do umorzenia długów nawet, gdy w grę wchodzi komornik, długi komornicze czyli egzekucja komornicza.. Wiąże się to z zagadnieniem, którym jest upadłość konsumencka mogąca powodować prawdopodobnie unieważnienie, umorzenie długów komorniczych. Warto zapoznać się z informacjami poniżej. Dotyczą one przede wszystkim kwestii umorzenia długów, oddłużenia i tym podobnych.

                Każdy może mieć szansę na całkowite umorzenie długów (komornik, wierzyciel, upadłość), jeżeli sąd rejonowy, do którego złoży odpowiedni wniosek o upadłość konsumencką, zdecyduje o ogłoszeniu upadłości.  Warunkiem osiągnięcia stanu rozumianego jako ogłoszenie upadłości jest napisanie wniosku na formularzu. Możesz zapytać: nie prowadzę działalności gospodarczej, nie prowadzę firmy, mieszkam na terenie Polski albo to tutaj mam majątek jak ogłosić upadłość, jak ogłosić upadłość konsumencką. Odpowiedzią jest odnalezienie stosownego formularza.

                Samo postępowanie o upadłość konsumencka jest relatywnie długotrwałe. Całkowite oddłużenie i umorzenie długów jest efektem końcowym. W pierwszej fazie sąd ustali listę wierzytelności, a następnie plan podziału masy upadłości. Na tym powołuję się również doradcę restrukturyzacyjnego / syndyka. To właśnie na jego barkach spoczywa sprzedaż majątku dłużnika również komorniczego. Po sprzedaży majątku w upadłości konsumenckiej sumę uzyskaną przeznacza się na koszty postępowania sądowego i spłatę zadłużeń, zobowiązań finansowych, długów, komornika i tym podobne. Kolejno ustala się plan spłaty wierzycieli, wspomniany wyżej i on jest harmonogramem dla dłużnika dotyczącym spłaty długów komorniczych i innych. Sporządzenie planu spłaty w takiej kwestii jaką jest upadłość konsumencka jest delikatne i wymaga analizy sytuacji majątkowej upadłego. Jakie ma zarobki, koszty utrzymania i tak dalej. Pod tym kątem ustala się ten plan dla dłużnika.

                Należy pamiętać, że ustawa prawo upadłościowe w swoich przepisach ma specjalny wyjątek dla każdego, czyj stan majątkowy jest nad wyraz ciężki. Można bowiem dokonać umorzenia długów komornika, długów komorniczych czy innych zobowiązań bez wyznaczania planu spłaty jeśli sytuacja dłużnika egzemplifikuje, że nie ma nadziei na zapłatę w ramach planu. Może też tak być, jeśli przy postępowaniu pod nazwą upadłość konsumencka dłużnika popadnie on w tarapaty i nie będzie mógł dalej nic spłacać z nie swojej winy.

                Ustawa prawo upadłościowe zawiera w sobie informacje o tym, czego nie można umorzyć w postępowaniu upadłościowym. Będą to alimenty, odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, śmierci lub kalectwa, kary grzywny sądowe itp., zobowiązania o naprawienie szkody czy zadośćuczynienia, świadczeń pieniężnych orzeczony w ramach środków karnych albo powstałych w związku z przestępstwem czy wykroczeniem.

                Oczywiście wskazany wyżej tekst stanowi jedynie syntetyczny opis. Po szczegóły należy zwrócić się do profesjonalnego pełnomocnika lub szukać u źródła, to jest w dostępnych i obowiązujących aktach prawnych.

Jak sprawdzić, czy jesteś w BIK’u ?

Nie tylko pożyczkodawcy mogą dokonywać weryfikacji w Biurze Identyfikacji Kredytowej. Ty także możesz sprawdzić wpisy oraz swoją historie w tym rejestrze.  Sprawdzić czy jesteś w BIK. Jedyne co musisz zrobić, to założyć konto na stronie BIK i poprawnie je aktywować.

Jeśli chcesz sprawdzić jakie dane na Twój temat posiada Biuro Identyfikacji Kredytowej, niezbędne będzie założenie konta w tym rejestrze. Jeśli chcesz możesz to zrobić klikając w poniższy link.

Rejestracja w BIK

Rejestracja w serwisie BIK nie jest skomplikowana i polega na wypełnieniu formularza o takie dane jak :

 • Imię i nazwisko
 • Adres zamieszkania
 • Telefon
 • Mail
 • Pesel
 • Numer dowodu osobistego

Aktywacja konta w BIK

Aby BIK mógł nam aktywować konto będzie potrzebował potwierdzenia, iż dane podane w formularzu rzeczywiście należą do osoby która go wypełniła. Poprawnie potwierdzić swoją tożsamość możemy na dwa sposoby:

 • Weryfikacja poprzez wysłanie skanu dowodu osobistego
 • Listem poleconym

Werufikacja za pomocą skanu dowodu osobistego

 • Dołącz skan dokumentu tożsamości następnie dołącz go do wypełnionego wcześniej formularza rejestracji,
 • Wykonaj przelew weryfikacyjny z osobistego rachunku bankowego na kwotę w wysokości 1 zł
 • Otrzymasz maila z linkiem aktywacyjnym, kliknij
 • Otrzymasz smsa z kodem autoryzacyjnym
 • W formularzu rejestracyjnym wpisz kod otrzymany smsem
 • Ustaw bezpieczne hasło do logowania

Weryfikacja poprzez list polecony

 • W formularzu zatwierdz adres na który ma przyjść list polecony
 • Odbierz list  w którym będzie kod weryfikacyjny
 • Odbierz maila z linkiem aktywacyjnym i kliknij w niego
 • Wprowadz kod który znajdziesz w liście poleconym
 • Otrzymasz smsa z kodem autoryzacyjnym
 • W formularzu wpisz kod autoryzacyjny który otrzymałeś smsem
 • Ustaw bezpieczne hasło logowania

Jeśli cały proces aktywacji konta przebiegł pomyślnie, będziesz mógł otrzymać informacje na temat danych jakie przechowuje i gromadzi na Twój temat BIK